Advies

En advisering

Wij zetten ons in om het beste uit de medewerkers en de organisatie te halen en gaan hierbij uit van het concept van de vitale organisatie. Een ‘fit’ tussen de ziel van de organisatie en de gekozen toekomst is noodzakelijk maar niet voldoende, de organisatie moet zichzelf ‘stretchen’ om zichzelf te overtreffen en gezond te blijven. Hierdoor ontstaat blijvende vitaliteit.
PuurAdvies ondersteunt organisaties bij vraagstukken op het gebied van strategie en organisatieontwikkeling:
  • Strategische evaluatie en herbezinning: analyseren en boordelen van de realisatie van de huidige strategische, financiële en operationele doelstellingen en deze vertalen naar aandachtspunten voor de toekomstige strategie en het strategie formuleringsproces.
  • Inspiratie en visievorming: middels individuele sessies en creatieve workshops het ongekende potentieel van de organisatie naar boven halen. Samen bouwen aan lange termijn ambities, doelstellingen en een strategie die inspireert.
  • Business development en business planning: meedenken over trends en het maken van de vertaalslag naar nieuwe dienstverlenings- of organisatieconcepten, het opstellen en beoordelen van business cases, inclusief financiële analyses en scenarioplanning.
  • Organisatieontwikkeling en -inrichting: vertalen van de strategie naar passende inrichtings- en besturingsprincipes, een organisatiestructuur en een stimulerende cultuur.
  • Talentontwikkeling: een breed spectrum aan diensten, van advies ten aanzien van het HR-instrumentarium tot aan coaching.
  • Optimalisatie en kostenbesparingen: benchmarken van de performance met vergelijkbare organisaties, analyseren van verbetermogelijkheden en doorrekenen van investeringsvoorstellen en toegevoegde waarde.

Onze manier van werken kenmerkt zich door een focus op inhoud en proces. Wij geloven in de kracht van gedegen analyses en het gezamenlijk zoeken naar en vinden van antwoorden.

Voor onze adviesopdrachten is een sterke verbondenheid met en betrokkenheid bij uw organisatie gewenst. Dit betekent dat wij vooraf een inschatting met elkaar maken of wij de juiste organisatie zijn om u te begeleiden.

Laatste Nieuws